Manglende infrastruktur i Det Norske Hus

(Åpent brev til Det Norske Arbeiderparti)

Noen som husker Torbjørn Jagland og Det Norske Hus? Jeg husker det. Fordi jeg syntes det var en ganske så god idé både da mannen lanserte begrepet og at det fortsatt er det. Det Norske Hus hadde bare ett lite problem, en bitteliten detalj som gjorde at forslaget falt mer eller mindre på stengrunn: Det norske Hus var ikke forankret i noe konkret. Noe fysisk.

Det Norske Hus var belemret med samme problem som velmenende og flotte uttaelelser fra politikere av typen: “Norge skal bli best i verden på [VARIABEL]” (her kan du velge fritt fra alle gode og mindre gode forsett fra politikere i alle reir). Dette er det selvsagt ingen som tror noe på. Like lite som at vi tror på at noe som helst skal bli bedre av at regjeringen dobler antall milliarder til samferdsel.

Jeg tror noe av drivkraften bak Det Norske Hus var å få et felles norsk prosjekt som kunne favne hele befolkningen. Fra nord til sør, fra arbeidsledige til kjøpmannsmilliardærer og bondestand. Alle skulle med! Godeste Torbjørn ønsket å bedrive nasjonsbygging. Tror jeg. Han så vel behovet for at vi alle sammen kunne ha noe som ble til “i vår tid”, som vi kunne pekt på og si: “Jeg var der! Dette har jeg vært med på”. Litt som OL på Lillehammer.

Det Norske Hus var laget av papp og ble blåst vekk med en gang politiske motstandere (og partikamerater) begynte å røre på seg. Det Norske Hus manglet et solid fundament. Jeg inbiller frekt nok å vite meg hva dette fundamentet kan være (ikke snaut, til en ufaglært sjarlatan å være). Og jeg tror jeg kan argumentere godt for hvorfor vi trenger dette. Ikke bare av rene behov, men også hvofor vi som nasjon trenger dette.

Rådgivende Ingeniørers Forening har lagt frem en rapport, State of the Nation, som viser at infrastrukturen i Norge ikke holder mål, og er i ferd med å råtne på rot (bokstavelig talt). Nå har jeg ikke lest hele rapporten, men det virker på meg som at det er sørgelige tilstander så og si over hele linja (hø-hø)! Rapporten gir karakteren to av fem for jernbanen i Norge, med en forsåvidt budsjettmessig positiv utvikling, men med særdeles dårlig fremtidssikring. Rapporten gir i det hele tatt klar beskjed om at det må tas betydelig grep, og helst bør det gjøres i går.

Situasjonen er så dramatisk, i følge rapporten, at det vil gå fra vondt til veldig, veldig mye verre innen kort tid. Og det er klart, at hvis det er slik at det blir stadig vanskeligere å komme seg fra A til B via jernbane og bilvei,, eller du ikke får sendt dine forskningsdata med internet, eller vannet ikke komme frem til vaskeservanten din, så er det ikke så hygelig.

Solid infrastruktur ligger til grunn for alt annet som skal skapes i dette landet. Uten infrastruktur ville vi aldri kunne nyttigjort oss olje og gass på den norske kontinentalsokkelen. Jo bedre gassrørledninger, jo mer effektiv utnyttelse. Og det er det samme med kraftforsyningsnettet, med jernbane og med stamveier. Og selvfølgelig vann og kloakk.

Bildet er vel ganske klart. Her nytter det ikke lenger å lappe på de samme gamle skinnene, fylle i gjen de samme gamle hull eller teipe 100 år gamle rør. Dette er å forskyve problemet. Nok en gang.

For å bruke en floskel fra de indre, politiske gemakker: Her trengs det et nasjonalt løft. Med det mener jeg ikke at Jernbaneverket skal få 5 milliarder ekstra, eller at Vegmyndigheter skal få 3000 nye stillinger. Nei. Her må det BYGGES NYTT. Bygg ny jernbane, Oslo-Trondheim (jeg er partisk her, sidne jeg bor i Trondheim). Samtidig, bygg ny firefelts motorvei på samme strekning. Og med det samme vi er i gang, sørg for å legge ned nytt distribusjpnsnett for kraftforsyning (og mere fiber, tikk-takk). Her holder det ikke med puslete fem milliarder. Nei, her snakker vi kanksje tusen milliarder. Det er 1.000.000.000.000 kroner, det. Jeg kan formelig se for meg stortingspolitikeren sette seg på oljefondet og si tvert “NEI!”.

Det er jo mye snakk om jernbaneproblemer for tiden, og jeg er overbevist om at høyhastighets jernbanestrekninger mellom de store byene i Norge ville få ringvirkninger som ville føre til løsning på pendler-problemene rundt Bergen/Oslo/Stavanger. Bygg EN slik strekning for å få satt den nye, og nødvendige, standarden, som resten av jernbanenett og stamveier skal bygges etter.
Og ekspertene er enige med meg.

Det Norske Hus kan ikke bygges midt ute i skogen uten adkomst. Vi trenger transportmuligheter, strøm og vann. Faktisk, hvs alle basisnødvendigheter er på plass, så vil mange flere bli med og bygge Det Norske Hus.

Og kjære Det Norske Arbeiderparti: Her har dere valgkampsak til 2013: Vi skal bygge høyhastighets jernbane OG firefelts motorvei Oslo-Trondheim, og byggingne skal starte innen 2016. Kjære AP-politikere…. Dette er en vinnersak. Alle har lyst til å biddra til Det Norske Hus, men bare når det ligger noe konkret og storslagent bak, og et slikt gigantprosjekt vil i høyeste grad være storslagent og konkret!

Og en ting til: Jeg, som AP-velger DRITER i om det blir brukt offentlig-privat samarbeide eller hva som helst, bare det snart blir tatt en beslutning om bygging av jernbane! Tenk litt på det, AP!

(Ja, jeg stemmer AP)

Advertisements

About einjen

I'me, so are you!
This entry was posted in infrastruktur, Politikk and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s